Skip Navigation Links
Home
Talentenspel
Coaching
Wandelcoaching
Online cursus
Ander aanbodExpand <a style='color: #e81049' href=pagina.aspx?p_ID=13&p_NodeID=10>Ander aanbod</a>
Samenwerking
Wie zijn wij
Contact
 
Actueel

COACHING
Talentenspel
andere


ONLINE CURSUS
'Leef je leven,
leef je dromen !'


WORKSHOPS
OP AANVRAAG
alle mogelijkheden binnen het thema
'Leef je leven,
leef je dromen'


OP AANVRAAG
transformatiespel


LEEF JE LEVEN, LEEF JE DROMEN ! cursus op aanvraag  Inloggen:

Informatie, film, workshop

 

ENERGIA vzw  wil je inspireren en informeren over 

 

   -   de mogelijkheden van creatie, van zelf je leven vorm geven

   -   de vreugde van dichter bij je bestemming, bij je levensplan te leven

   -   ontwikkeling in bewustwording, bewustzijn, bewust leven  

   -   de energie in jezelf, in de uitwisseling tussen mensen, in de natuur en de wereld om je heen

   -   het ontdekken van nieuwe inzichten en nieuwe perspectieven

   -   de kracht van je gedachten

   -   het belang en de kracht van aandacht, focus, intentie

   -   hoe affirmaties in je leven kunnen werken

   -   het verschil tussen beperkende en stimulerende overtuigingen

   -   hoe de wet van aantrekking toepassen

 

Activiteiten in dit verband kun je het hele jaar door aanvragen.

Denk aan : een lezing, een workshop of cursus, een film met nabespreking.

Als je zelf een groep deelnemers vormt, als lid van een vereniging of organisatie, als verantwoordelijke in een werksituatie, ... neem gerust contact op. In overleg kunnen dan afspraken gemaakt worden.


 

                  

  

Lezing en één- of meerdaagse workshop

 

   -   leef je leven, leef je dromen

   -   de kracht van dankbaarheid

   -   wat wil je écht

   -   aandacht, focus, intentie

   -   je gevoel als navigator, volg je innerlijke leiding

   -   gedachten zijn krachten

   -   affirmaties, visualisaties

   -   stimulerende en beperkende overtuigingen

   -   levensafstemming, dichter leven bij je levensplan

   -   de wet van aantrekking, de cyclus van 'vragen, vertrouwen, ontvangen'

   -   creatie, creatiebord

   -   het script van je leven

  

   

Film met nabespreking, met mogelijkheid tot een een workshop als opvolging

      

Inleiding op de film en het thema, samen de film bekijken met uitwisseling en nabespreking, 
de mogelijkheid om nadien het thema in een workshop verder uit te diepen en te betrekken op jezelf,
geeft de inhoud en het integreren in je eigen leven meer diepgang en toepassingsmogelijkheden.
 
   -   The Shift
            de verschuiving van een ambitieus naar een zinvol leven, van het ego naar de ziel, 
            het ontdekken van je echte zelf, je werkelijke waarde, je unieke bijdrage aan de wereld

   -   The Secret

            de wet van aantrekking, creatie, resonantie, …

   -   What the bleep do we (k)now            

            quantum-visie, alles is energie, gedachtenkracht, …

    -    Je kunt je leven helen
           zelfvertrouwen, zelf-heling, zelf-verwerkelijking, creatie, ... 

  

   

Planning

 

Deze activiteiten worden georganiseerd bij aanvraag door een groep van minimum 5 en maximum 10 deelnemers. Data en tijdstip worden in onderling overleg bepaald.     

 

 
 
  
 
De beste manier om de toekomst te voorspellen,
 
is haar zelf te creëren.
 
                                                                Stephen R. Covey

Meibloemstraat 22  -  B-2360 Oud-Turnhout    Tel.: 014/45 13 11 -  0498/51 54 64

info[a]energia-vzw.be